image banner
Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật

Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật

1. TÊN ĐƠN VỊ: Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật

2. ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA ĐƠN VỊ (Nếu có)

3. Fanpage đơn vị; địa chỉ email.

- Fanpage :

- Địa chỉ email: daotaobieudiennghethuat@gmail.com

4. Địa điểm, vị trí.

Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

5. Lãnh đạo chủ chốt đơn vị (ẢNH)

anh tin bai

                                     Ông Đỗ Xuân Quỳnh, Giám đốc

                                                 0984889886

6. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng

          Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật thực hiện chức năng tham gia hoạt động đào tạo, rèn nghề cho HSSV; nghiên cứu, khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai để đưa vào giảng dạy, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tổ chức các hoạt động thực nghiệm và biểu diễn đối với các loại hình nghệ thuật.

* Nhiệm vụ

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Rèn nghề cho HSSV khối ngành nghệ thuật (tổ chức các chương trình biểu diễn tại các vùng du lịch: Sa Pa; Bắc Hà, Bát Xát…); Tham gia giảng dạy nghề thuộc lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật của Nhà trường.

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, nghệ thuật cho HSSV của Nhà trường và các trường trong, ngoài tỉnh.

-  Sưu tầm, gìn giữ, khai thác các giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc để xây dựng chương trình, bài giảng phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành nghệ thuật của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động triển lãm, biểu diễn thực nghiệm, thực tập biểu diễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên gắn học tập với thực hành.

- Tham gia thể nghiệm các tác phẩm do giáo viên, học sinh sáng tác hoặc những tác phẩm của đội ngũ văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh sáng tác nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc (đặc biệt là các dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai); Thực hiện sáng tạo nghệ thuật (ca khúc, tác phẩm múa, tác phẩm âm nhạc…).

- Tổ chức tham gia các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của các Sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Phục vụ các vùng du lịch; Tổ chức các chương trình nghệ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước. Tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.

- Phối hợp xây dựng các đội văn nghệ cơ sở, đặc biệt vùng du lịch.

- Tham gia thực hiện một số đề án, dự án phù hợp thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Kinh doanh các dịch vụ khác (khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ giải khát, quà lưu niệm, sản phẩm đặc sản của Lào Cai…) tại nhà trưng bày ngoài trời.

- Thực hiện việc quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm theo đúng và theo phân cấp của tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường Cao đẳng Lào Cai phân công.

7. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

7.1. Mục tiêu tổng quát

Không ngừng đổi mới và sáng tạo trong công tác Đào tạo và biểu diễn nghệ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh khối ngành nghệ thuật được thực hành rèn nghề, nâng cao chất lượng nghề nghiệp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ phục vụ cộng đồng. Bảo tồn, phát huy giá trị cộng đồng thông qua hoạt động xây dựng đội văn nghệ thôn bản; sưu tầm nghiên cứu dân ca, dân vũ để phục vụ nhiệm vụ biểu diễn và thực hành cho học sinh khối nghệ thuật; Tập huấn cho các đội văn nghệ thôn bản; Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng.

7.2. Mục tiêu cụ thể

Hàng năm thực hiện các chỉ tiêu như sau:

- Xây dựng từ 25-50 đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là vùng du lịch góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc

-  Tổ chức từ 20-30 chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ của Trường CĐLC và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Tổ chức 5-10  lớp đào tạo nghệ thuật ngắn hạn.

- Tổ chức 2-3 đợt nghiên cứu, sưu tầm dân ca dân vũ phục vụ sáng tác, dàn dựng và giảng dạy.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

* Tham gia giảng dạy

Trung tâm đã cử các giảng viên, giáo viên, viên chức tham gia thực hiện công tác tuyển sinh và giảng dạy đối với các ngành nghệ thuật gồm Organ, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 100 học sinh. Trung tâm tổ chức được 100 đợt với hơn 3.500 giờ thực hành và rèn nghề cho học sinh; giúp học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và có kỹ năng biểu diễn để hành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường.

* Công tác xây dựng đội văn nghệ thôn bản

Trung tâm giảng dạy cho 123 đội văn nghệ thôn bản với 3.690 nghệ nhân theo đơn đặt hàng của tỉnh và Đề án thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025“ tại Lào Cai. Góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng.

* Tổ chức các chương trình biểu diễn

Trung tâm tổ chức các chương trình, tiết mục biểu diễn thực nghiệm, chương trình, tiết mục biểu diễn phục vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. Tham gia và tổ chức 80 chương trình biểu diễn lớn nhỏ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan cấp trên trực tiếp, phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường trên địa bàn tỉnh.

* Các hoạt động khác

Ngoài ra, Trung tâm  còn thực hiện trưng bày, triển lãm 08 không gian văn hóa đại diện cho 08 huyện, thị của tỉnh Lào Cai tại trung tâm trưng bày ngoài trời. Mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu, văn hóa, văn nghệ dân gian. Tham gia giảng dạy môn năng khiếu nghệ thuật cho học sinh 05 lớp của  trường THCS Nam Cường, thành phố Lào Cai. Trung tâm đã sáng tác được tổng số 90 tác phẩm nghệ thuật. Trong đó, 50 tác phẩm múa, 30 tác phẩm âm nhạc, 10 ca khúc. Góp phần làm đa dạng các các chương trình biểu diễn và thực hành, thực nghiệm cho học sinh khối nghệ thuật và giảng dạy cho đội văn nghệ thôn bản.

 

Gọi cho chúng tôi
TRUNG TÂM DU LỊCH Y TẾ
Chat qua zalo
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 22,501
Đăng nhập