Văn Hóa Văn nghệ
Kính mời quý vị xem lại chương trình nghệ thuật hoành tráng được thực hiện bởi khoa Văn hóa Nghệ thuật và TT Thực nghiệm biểu diễn Trường Cao đẳng Lào Cai.