ThS. Đặng Thị Thanh Thúy

GVC. Khoa Kinh tế - Du lịch

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 29-NQ/TW8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo là “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo”. Đổi mới kiểm tra, đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy các quá trình khác như đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp, đổi mới cách thức tổ chức dạy học, đổi mới quản lý…Vì vậy, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học là một đòi hỏi cấp thiết, có vai trò quyết định đối với chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu: Khái niệm về năng lực, năng lực nghề nghiệp và đánh giá theo năng lực; Các thành tố cấu trúc của đánh giá năng lực người học trong môn học; Đề xuất giải pháp để thực hiện đổi mới đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực ở trường CĐ Lào Cai.

Mục tiêu khá rõ ràng trong đường lối phát triển của Việt Nam là một đất nước giàu có với nền công nghiệp - dịch vụ phát triển.
Để làm được điều này, với dân số 100 triệu và tốc độ tăng dân số cao, chúng ta cần phát triển một nền kinh tế dựa trên sản xuất, điều này không những giúp chúng ta có đủ hàng hoá tiêu dùng - xuất khẩu mà còn tạo đà cho nền công nghiệp quốc phòng phát triển, cơ sở quan trọng để chúng ta có đủ lực để không một kẻ nào dám mơ màng xâm lược.

Mục tiêu khá rõ ràng trong đường lối phát triển của Việt Nam là một đất nước giàu có với nền công nghiệp - dịch vụ phát triển.
Để làm được điều này, với dân số 100 triệu và tốc độ tăng dân số cao, chúng ta cần phát triển một nền kinh tế dựa trên sản xuất, điều này không những giúp chúng ta có đủ hàng hoá tiêu dùng - xuất khẩu mà còn tạo đà cho nền công nghiệp quốc phòng phát triển, cơ sở quan trọng để chúng ta có đủ lực để không một kẻ nào dám mơ màng xâm lược.

Thạc sỹ Bùi Quang Vinh

                                                             - Trung tâm TN&BD –

 Chúng ta có nhiều lý thuyết về phê bình văn học nhưng gần đây đã có những biểu hiện xơ cứng nên chưa đồng hành cùng cuộc sống vốn đầy sự sinh động với bao biến đổi mới mẻ. Để tìm ra cái mới mang tính bản chất cần phải có một hướng đi khác. Nằm trong xu thế chung của nhân loại, tinh thần đối thoại văn hóa được tăng cường vận dụng trong văn chương với khẩu hiệu “Viết như một đối thoại”. Phê bình văn học được đặt đúng với vị trí, trách nhiệm đã gặt hái những thành quả đáng ghi nhận. Một tập sách mới về tiểu luận phê bình văn học được triển khai theo hướng này có tên Đối thoại văn hóa  (Nxb Quân đội nhân dân, 2018) của Nguyễn Thanh Tú như một sự bổ sung, đóng góp, khẳng định. Cuốn sách đi theo ba chủ đề: khẳng định những giá trị văn hóa của thời đại; phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc; nhận chân hiện trạng văn hóa, văn học hôm nay, tìm ra những đặc trưng để có những giải pháp phát triển mang tính khả thi. Đây là một kết cấu logich chặt chẽ mà nhẹ nhằng, dễ theo dõi những đơn vị kiến thức được trình bày.

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lào Cai ngày 22/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 và Quyết định số 786/QĐ-HĐPH ngày 29/3/2019 về việc ban hành Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019.  Sáng ngày 18/9/2019, tại Trụ trở chính của Nhà trường, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do ông Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác PBGDPL của Trường (giai đoạn từ 2015 - hết ngày 30/12/2018).Trở lên trên


Trang Thông tin điện tử nội bộ Trường Cao đẳng Lào Cai
Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lào Cai- Địa chỉ: Đường M9, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Quang Đạt
Tel: 0214 3 - 830 099 | Fax: 0214 - 3 835 170 | Email: caodanglc@gmail.com |