Ths.  Đỗ Thị Thúy Lữ

Phó trưởng Phòng TTKT&ĐBCLĐT

        Khảo thí là khâu quan trọng để đánh giá hoạt động dạy và học trong môi trường giáo dục – đào tạo. Khảo thí có thể hiểu đơn giản là hoạt động thi cử (Từ điển Tiếng Việt, 2010, NXB Đà Nẵng, tr634) để xem xét, đánh giá chất lượng học tập của người học. Người xưa có câu “có học, có thi”. Mục đích của việc thi, kiểm tra là để xác định chất lượng học tập của người học, đồng thời cũng là để đánh giá kết quả dạy học của người dạy. Nói cách khác, khảo thí là việc đánh giá kết quả của quá trình dạy và học, một hoạt động trọng tâm trong nhà trường.

Một vấn đặt ra trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là làm thế nào để đánh giá kết quả dạy - học một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trường Cao đẳng Lào Cai mới được cơ cấu lại từ năm 2019 trên cơ sở sáp nhập từ Trường Trung học Y tế, Cao đẳng Cộng đồng và Cao đẳng Lào Cai. Trong quá trình đào tạo đã áp dụng các phương pháp, hình thức thi, kiểm tra khá đa dạng và phong phú từ thi viết tự luận không sử dụng tài liệu, tự luận có sử dụng tài liệu, vấn đáp, thực hành, tích hợp đến trắc nghiệm trên giấy, trắc nghiệm trên hệ thống máy vi tính... Để hướng đến nâng cao chất lượng thi, kiểm tra bằng hình thức thi trắc nghiệm, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức khóa Bồi dưỡng kỹ thuật biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho toàn thể giảng viên của nhà trường từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020.

   Năm 2019 là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện các nhiệm vụ sau 1 năm sáp nhập theo Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội v/v sáp nhập Trường Trung học Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng Lào Cai, sau đó được sáp nhập thêm Trung tâm Đào tạo Hán ngữ, Trung tâm Thực nghiệm Biểu diễn và một phần của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai là trường cao đẳng duy nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai có chức năng đào tạo đầy đủ các cấp trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Lào Cai  luôn xác định chất lượng đào tạo của nhà trường gắn liền với ba yếu tố: Chương trình đào tạo; Đội ngũ giảng viên và Cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại.

Vì vậy, Nhà trường đang tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm kiến thức lý thuyết hàm lâm, tăng cường thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng, tay nghề cho người học ngay trên ghế nhà trường, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo tại trường với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn vào việc xây dựng chương trình đào tạo, thực hành, thực tập theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp tuyển dụng HSSV sau khi tốt nghiệp.

          Thực hiện Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thôn tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về phòng dịch Covid-19 và ứng dụng công nghệ thôn tin trong tổ chức đào tạo trực tuyến.

          Ngày 12/3/2020 Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các phòng Tham mưu và các khoa chuyên môn triển khai việc dạy học trực tuyến cho HSSV và dạy học từ xa có hướng dẫn cho HSSV không có điều kiện học trực tuyến với các môn học chung; môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng dạy và học trực tuyến hiện có trên Internet. Ban giám hiệu Nhà trường đã giao cho trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho các nhà giáo và HSSV sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meeting để giảng dạy và học tập. Việc lựa chọn sử dụng chương trình này do có một số ưu điểm sau:

 

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-TU ngày 20/06/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Kế hoạch Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 12/08/2019 về Kế hoạch Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy trường Cao đẳng Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-ĐU ngày 20/09/2019 về việc Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.