Hòa cùng không khí tưng bừng các Đảng bộ cơ quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội, trong hai ngày 14, 15/5/2020 Đảng bộ trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng xây dựng Đảng bộ và nhà trường phát triển về mọi mặt, từng bước khẳng định vị thế của trường. Đặc biệt, với sự nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra, chất lượng đào tạo nghề không ngừng được nâng cao, cảnh quan và môi trường cùng với nhiều kết quả nổi bật khác đã tạo ra bước tiến lớn trong sự phát triển của nhà trường. Từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Chi uỷ Trường Trung học Y tế đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2019, sau khi sáp nhập và kiện toàn thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng ủy đã lãnh đạo tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo đổi mới quan điểm chuyển mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. Tích cực mở rộng ngành nghề, quy mô, hình thức đào tạo; đổi mới công tác tuyên truyền, tuyển sinh học nghề, phân luồng và hướng nghiệp... Trong 5 năm, nhà trường đã tuyển mới trên 18.400 học sinh, sinh viên, với 45 mã nghề đào tạo. Trên 15.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở các hệ đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm trên 70%. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề của tỉnh. Chất lượng đào tạo đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xã hội, khẳng định vị thế của Nhà trường trong công tác đào tạo nghề không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn ở khu vực Tây Bắc, đồng thời Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là 1 trong 75 trường dạy nghề được đầu tư trở thành trường chất lượng cao trong giai đoạn 2020-2025.

 

 Hòa cùng không khí tưng bừng các Đảng bộ cơ quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội, trong hai ngày 14, 15/5/2020 Đảng bộ trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng xây dựng Đảng bộ và nhà trường phát triển về mọi mặt, từng bước khẳng định vị thế của trường. Đặc biệt, với sự nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra, chất lượng đào tạo nghề không ngừng được nâng cao, cảnh quan và môi trường cùng với nhiều kết quả nổi bật khác đã tạo ra bước tiến lớn trong sự phát triển của nhà trường. Từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Chi uỷ Trường Trung học Y tế đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2019, sau khi sáp nhập và kiện toàn thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng ủy đã lãnh đạo tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo đổi mới quan điểm chuyển mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. Tích cực mở rộng ngành nghề, quy mô, hình thức đào tạo; đổi mới công tác tuyên truyền, tuyển sinh học nghề, phân luồng và hướng nghiệp... Trong 5 năm, nhà trường đã tuyển mới trên 18.400 học sinh, sinh viên, với 45 mã nghề đào tạo. Trên 15.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở các hệ đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm trên 70%. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề của tỉnh. Chất lượng đào tạo đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xã hội, khẳng định vị thế của Nhà trường trong công tác đào tạo nghề không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn ở khu vực Tây Bắc, đồng thời Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là 1 trong 75 trường dạy nghề được đầu tư trở thành trường chất lượng cao trong giai đoạn 2020-2025.

LCĐT- Sáng 21/4, Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Ban Giám hiệu với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường với chủ đề “Định hướng phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai và thái độ của chúng ta”.

Tại buổi đối thoại, Ban Giám hiệu nhà trường đã trả lời các câu hỏi được tập hợp từ các khoa của trường và các câu hỏi đặt trực tiếp trên hệ thống trực tuyến nội bộ.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lào Cai đối thoại trực tuyến.

Ths.  Đỗ Thị Thúy Lữ

Phó trưởng Phòng TTKT&ĐBCLĐT

        Khảo thí là khâu quan trọng để đánh giá hoạt động dạy và học trong môi trường giáo dục – đào tạo. Khảo thí có thể hiểu đơn giản là hoạt động thi cử (Từ điển Tiếng Việt, 2010, NXB Đà Nẵng, tr634) để xem xét, đánh giá chất lượng học tập của người học. Người xưa có câu “có học, có thi”. Mục đích của việc thi, kiểm tra là để xác định chất lượng học tập của người học, đồng thời cũng là để đánh giá kết quả dạy học của người dạy. Nói cách khác, khảo thí là việc đánh giá kết quả của quá trình dạy và học, một hoạt động trọng tâm trong nhà trường.

Một vấn đặt ra trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là làm thế nào để đánh giá kết quả dạy - học một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trường Cao đẳng Lào Cai mới được cơ cấu lại từ năm 2019 trên cơ sở sáp nhập từ Trường Trung học Y tế, Cao đẳng Cộng đồng và Cao đẳng Lào Cai. Trong quá trình đào tạo đã áp dụng các phương pháp, hình thức thi, kiểm tra khá đa dạng và phong phú từ thi viết tự luận không sử dụng tài liệu, tự luận có sử dụng tài liệu, vấn đáp, thực hành, tích hợp đến trắc nghiệm trên giấy, trắc nghiệm trên hệ thống máy vi tính... Để hướng đến nâng cao chất lượng thi, kiểm tra bằng hình thức thi trắc nghiệm, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức khóa Bồi dưỡng kỹ thuật biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho toàn thể giảng viên của nhà trường từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020.

   Năm 2019 là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện các nhiệm vụ sau 1 năm sáp nhập theo Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội v/v sáp nhập Trường Trung học Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng Lào Cai, sau đó được sáp nhập thêm Trung tâm Đào tạo Hán ngữ, Trung tâm Thực nghiệm Biểu diễn và một phần của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai là trường cao đẳng duy nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai có chức năng đào tạo đầy đủ các cấp trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.