Nguyễn Thị Hải Lý – Đảng viên chi bộ 7 

(Đt liên hệ: 0916 200 280)

 

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là một hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng, hiểu được ý nghĩa tích cực của hoạt động này, thực hiện Văn bản số 53-CV/ĐU ngày 30/11/2021 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021, sáng 14/12/2021, tại phòng họp cơ sở 1, Chi bộ 7 trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai gồm các đơn vị: Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trung tâm Tin học ngoại ngữ, Trung tâm Hán ngữ đã sôi nổi tổ chức tổng kết, đánh giá năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với hình thức tổ chức đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin vừa họp trực tiếp vừa trực tuyến nhằm thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch Covid 19.

 

D:\ly\HAI LY_2010_P.TC_HC\NĂM 2021\Viết tin bài\11.ly 14.12.2021 CB 7 - Tổng kết năm 2021\Ảnh Tổng kết 2021 CB7\z3020166718367_1dc0a00e07aa6a8b963a8f8c99992fad.jpg

Ảnh 1: Toàn cảnh cuộc họp vừa trực tiếp vừa trực tuyến

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh - đảng ủy viên phụ trách chi bộ dự và chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Lê Thị Phương Mai – Bí thư chi bộ chủ trì buổi tổng kết, đánh giá với sự tham dự trực tiếp của 15/17 đảng viên chi bộ, 02/17 đảng viên tham dự trực tuyến.

 

D:\ly\HAI LY_2010_P.TC_HC\NĂM 2021\Viết tin bài\11.ly 14.12.2021 CB 7 - Tổng kết năm 2021\Ảnh Tổng kết 2021 CB7\z3020163578259_5a231c8dd1a8ada4e2caac1e242031a5.jpg

Ảnh 2: Các đồng chí đảng viên tham dự họp online

 

Hội nghị nghe bản dự thảo kiểm điểm của Ban chi ủy, Báo cáo tổng kết chi bộ Ban chi ủy chi bộ trình bày, thông qua đó đã tập trung đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo của Cấp ủy đối với mọi mặt của 03 đơn vị trong năm qua, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban chi ủy, chi bộ đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong năm qua. 

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham gia phát biểu của đảng viên làm rõ bản báo cáo hoạt động chi bộ năm 2021, chỉ ra mặt hạn chế để đưa vào mục tiêu phương hướng năm 2022. 

Tiếp sau đó, chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác Đảng và kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên tại chi bộ. Kết quả: 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bình bầu được 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc năm 2021, tổ chức đăng ký thi đua năm 2022 cho 100% đảng viên chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh phát biểu và giao nhiệm vụ cho chi bộ phấn đấu năm 2022 giữ vững danh hiệu chi bộ xuất sắc. Chi ủy chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng; xây dựng mục tiêu và phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đến từng cán bộ, đảng viên trong năm tiếp theo./.