Nguyễn Thị Thu Trang

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Học nghề là quyền lợi và nghiệp vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống;

C:\Users\Admin\Downloads\Nt1.jpg

Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật chế biến rau quả cho 200 học viên ở Mường Khương

 

Trường Cao đẳng Lào Cai với mục tiêu “Đưa nghề đến với cộng đồng” năm 2021 Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương Bên cạnh đó, Nhà trường cũng không ngừng đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình;

C:\Users\Admin\Downloads\nt2.jpg

      Học viên lớp kỹ thuật chế biến rau quả ở Mường Khương trong giờ thực hành

 

Năm 2021Trường Cao đẳng Lào Cai tiếp tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thực hiện đào tạo được 09 lớp, với 305 học viên đối tượng lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thị thu hồi đất canh tác. Các lớp học được tổ chức trong thời gian 02 tháng, cụ thể:

- 01 lớp Điện dân dụng tại Xã Liên Minh - TX Sa Pa: 35 học viên.

- 01 lớp Kỹ thuật xây dựng tại xã Lùng Khấu Nhin - huyện Mường Khương: 35 học viên

- 06 lớp Kỹ thuật chế biến rau quản tại Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Mường Khương: 200 học viên.

- 01 lớp Kỹ năng du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô - Huyện Bảo Yên: 35 học viên.

C:\Users\Admin\Downloads\nt6.jpg

Các học viên lớp kỹ thuật xây dựng đang thực hành nghề.

 

Sau thời gian đào tạo 100% học viên được nhận chứng chỉ đào tạo nghề và nhận các khoản trợ cấp theo quy định như tiền hỗ trợ đào tạo, ăn uống, đi lại lên đến gần 1 tỷ đồng.

Bằng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Lào Cai đã góp phần không nhỏ vào công tác tự tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của  địa phương nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh khai giảng và học của các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.

C:\Users\Admin\Downloads\nt4.jpg

 

C:\Users\Admin\Downloads\nt3.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\nt5.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\nt7.jpg