Thực hiện kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/11/2021 của UBND thị xã Sa Pa về việc tổ chức triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi năm 2021 và tiêm mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin pfizer trên địa bàn thị xã Sa Pa. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thị xã đã phối hợp với Trạm Y tế lập danh sách học sinh đăng ký tiêm và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hiểu được tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 trước khi ký phiếu đồng ý tiêm cho con em mình. 

C:\Users\Admin\Desktop\TT3.17.11.21.jpg Ngày 17/11 và 18/11, Trạm Y tế phường Sa Pả tổ chức tiêm cho 200 học sinh tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường thị xã Sa Pa; tại điểm tiêm Trung tâm đã bố trí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên để phối hợp, hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác tổ chức tiêm nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế với cơ sở vật chất được bảo đảm, hoạt động tiêm chủng diễn ra thuận lợi, vị trí chờ tiêm thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng; điểm tiêm chủng được bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn/vị trí tiêm chủng; có phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo diện tích, khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng; cán bộ y tế và người đến tiêm chủng thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng; đồng thời quản  lý  thông  tin  tiêm  chủng  vắc  xin  COVID-19  bằng  Hệ  thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn.

C:\Users\Admin\Desktop\TT2.17.11.21.jpg

Ngoài ra, đối với học sinh bán trú Trung tâm bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên trực để theo dõi sức khoẻ cho học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời; qua 02 ngày đã tổ chức tiêm cho 100% học sinh đã đăng tại trung tâm đảm bảo an toàn và hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Đàò Liễu (Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Sa Pa)