Nguyễn Thị Hải Lý

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới đối với công tác phòng chống tác hại của rượu bia, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống tác hại của rượu bia, chiều ngày 03/11/2021 đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương do bà Nguyễn Minh Hằng - Phó Cục trưởng Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế làm trưởng đoàn và các thành viên thuộc các bộ ngành liên quan cùng đại diện của sở Giáo dục, sở Y tế tỉnh Lào Cai đã kiểm tra về tình hình thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia tại trường Cao đẳng Lào Cai - một trong ba địa điểm được lựa chọn để làm việc trước khi tổ chức họp giữa đoàn kiểm tra liên ngành với địa phương. 

Tiếp và làm việc với đoàn có bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Tĩnh - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan. Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe báo cáo nhanh của Trường Cao đẳng Lào Cai về công tác phòng chống tác hại của đồ uống có cồn: trong năm 2021, Trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện luật, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về phòng chống tác hại của rượu bia cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh sinh viên nhà trường, giám sát việc thực hiện đúng quy chế văn hóa công sở nội quy, quy chế của lớp học, không uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập, các bếp ăn nhà trường đã ký cam kết và thực hiện không bán rượu, bia. 

C:\Users\Administrator\Desktop\Bài viết làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành bộ y tế 3.11.2021\z2904608738367_0e74fdc8499358a00e65a722adda2817.jpg

Ảnh1: Toàn cảnh cuộc họp

 

   

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi tại cuộc họp, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra, tham quan, giám sát thực tế tại bếp ăn nhà trường. Kết thúc buổi làm việc và kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao nhà trường đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt những hoạt động phòng chống tác hại rượu, bia, ghi nhận ý kiến, nắm tình hình để có định hướng chỉ đạo, giải pháp tạo điều kiện giúp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới./.

D:\ly\HAI LY_2010_P.TC_HC\NĂM 2021\Viết tin bài\5.11.2021Bài viết làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành bộ y tế 3.11.2021\z2907054091857_d32a52fa15c90204131b7f081daf165a.jpg 

D:\ly\HAI LY_2010_P.TC_HC\NĂM 2021\Viết tin bài\5.11.2021Bài viết làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành bộ y tế 3.11.2021\z2907054105364_198d2be80ad7d35c7f204d678f6a9b72.jpg

 

D:\ly\HAI LY_2010_P.TC_HC\NĂM 2021\Viết tin bài\5.11.2021Bài viết làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành bộ y tế 3.11.2021\z2907054111725_23c4454c1d4b346bb852e05b7b6e0800.jpg

Ảnh 2,3,4: Đoàn kiểm tra, tham quan, giám sát thực tế tại bếp ăn nhà trường