Trong những năm qua cùng với việc tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy nghề cho học sinh, Trung tâm luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh là một nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên; không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh trong trường; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh được triển khai đồng bộ với nhiều chuyên đề khác nhau. 

 

Phối hợp cùng với Công an Phường Sa Pả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Trong năm học này, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng Công an phường Sa Pả, Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, thông qua các tiểu phẩm…về pháp luật về An toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội như phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người…

Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

 

Ngoài ra, Trung tâm còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gián tiếp qua mạng xã hội như fanpage của Trung tâm, zalo nhóm các lớp…; đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật như “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” với gần 300 lượt người tham gia, “Biên cương Tổ quốc tôi” với 100% cán bộ, đảng viên tham gia…góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Đào Liễu (Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Sa Pa)