Nguyễn Thị Thu Trang

Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và kế hoạch của Quân khu 2 về việc kiểm tra công tác GDQP&AN, công tác Quốc phòng, dân quân tự vệ của Trường Cao đẳng Lào Cai. Ngày 06/10/2021 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP&AN giai đoạn từ tháng 01/2020 đến 08/2021 của trường.

Hiện nay Trường Cao đẳng Lào Cai có 360 cán bộ, giáo viên, người lao động Ban chỉ huy quân sự Nhà trường có 23 đồng chí, có 02 nhà giáo có bằng giáo viên GDQP&AN; tại thời điểm báo cáo trường có 80 mã nghề đào tạo, trong đó có 17 mã nghề cao đẳng, 29 mã nghề trung cấp. Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác GDQP&AN; lồng ghép tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN cho cán bộ giáo viên trong buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ngoại khóa. Nhà trường thực hiện giảng dạy bộ môn Quốc phòng và an ninh cho hơn 4.000  học sinh sinh viên (HSSV) toàn trường trong năm học 2020-2021; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm; cử giáo viên, viên chức đi học theo các đối tượng quốc phòng;; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy đảm bảo đủ theo quy định.

C:\Users\Admin\Downloads\QP 6.jpg 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2, tổ trưởng tổ kiểm tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai đã phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra đại tá Nguyễn Hồng Thái - Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2, tổ trưởng tổ kiểm tra tại Trường Cao đẳng Lào Cai đã phát biểu chỉ đạo và khẳng định vai trò quan trọng của công tác GDQP&AN nhất là trong những năm gần đây, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế, ổn định xã hội và tâm lý của người dân. Không nằm ngoài những guồng quay đó, tỉnh Lào Cai cũng đang  trên đà phát triển nhanh chóng, là một tỉnh biên giới với cửa khẩu Quốc tế có tầm quan trọng của cả nước, tình hình quốc phòng, an ninh được coi trọng và mang tính ổn định lâu dài nhưng cũng đưa đến nhiều thách thức cần có những điều chỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo phù hợp trong công tác GDQP&AN nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Quang Đạt - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cũng trao đổi với Hội đồng kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác GDQP&AN của Trường Cao đẳng Lào Cai, trong công tác chỉ đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã quan tâm, lãnh, chỉ đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt các công tác GDQP&AN cho các đối tượng; trong công tác giảng dạy GDQP&AN cho HSSV của trường theo đúng chương trình đào tạo đã quy định; trong công tác huấn luyện tự vệ hàng năm được triển khai  đầy đủ, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá kết quả đạt. Thông qua cuộc kiểm tra này Nhà trường cũng mong muốn đánh giá đúng các hoạt động đang thực hiện từ đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác GDQP&AN trong những năm tới.

C:\Users\Admin\Downloads\QP 5.jpg

Đồng chí Hoàng Quang Đạt - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau ½ ngày thực hiện công tác kiểm tra giai đoạn từ tháng 01/2020 đến 08/2021 của Trường Cao đẳng Lào Cai, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã có kết luận đánh giá đạt đối với các hoạt động GDQP&AN mà Nhà trường đang triển khai thực hiện, đồng thời qua đó phát huy những thuận lợi và cần khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện đồng bộ, linh hoạt và đạt hiệu quả hơn nữa các hoạt động.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra (ảnh Đỗ Xuân Quỳnh)

C:\Users\Admin\Downloads\QP 4.jpg

Toàn cảnh buổi họp

C:\Users\Admin\Downloads\QP 2.jpg

Kiểm tra hồ sơ giáo án giảng dạy

C:\Users\Admin\Downloads\QP 3.jpg

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu