In bài này
Chuyên mục: Tin trong trường
Lượt xem: 333

Sau 20 năm thực hiện Bộ luật Lao động, các cấp, các Ngành và các cơ sở sản xuất kinh doanh đã thấy rõ tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ mới: Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong tình hình quốc tế đều rất coi trọng đến vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và an toàn xã hội, an sinh xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Xu thế hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi các nước phải tuân thủ các tiêu chuẩn về An toàn, vệ sinh lao động, vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động cần được đặt lên hàng đầu. Luật An toàn,vệ sinh lao động là cơ sở để thúc đẩy thực hiện các công ước đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về An toàn, vệ sinh lao động của Việt Nam. Việt Nam luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển, đặc biệt là sự cam kết thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động trong cam kết chung của Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Đây là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong xuất khẩu. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã và đang tác động nhất định tới phát triển kinh tế nước ta.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2016 - 2020, bình quân mỗi năm xảy ra 7.389 vụ tai nạn lao động, làm 7.559 người bị nạn, trong đó 613 người chết, tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 138.089 ngày.

Tai nạn lao động còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, trong giai đoạn này, số tiền trợ cấp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và thiệt hại tức thì về tài sản được doanh nghiệp báo cáo là hơn 1.400 tỉ đồng/năm. Nếu tính thiệt hại về kinh tế do cả ngày công ngừng việc, mất việc, đào tạo lại, giảm năng suất... ước tính thiệt hại phải gấp hàng chục lần con số trên.

Cũng theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết từ năm 2021 - 2025, mỗi năm sẽ có khoảng 230.000 người bị tai nạn lao động, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp hằng năm tăng trên 1.000 người, gây thiệt hại kinh tế hàng chục ngàn tỉ đồng/năm.

Từ thực trạng và dự báo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tìm ra giải pháp “Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên, cụ thể:

(1) Ngăn chặn sự gia tăng tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người trong lĩnh vực xây dựng, khai khoáng;

2) Tăng cường giám sát ô nhiễm môi trường lao động, từng bước cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa An toàn, vệ sinh lao động, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu;

3) Nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt khu vực làng nghề, khu vực nông nghiệp, trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, về việc bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động, gắn kết với ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, việc làm và sự phát triển bền vững.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 1 KHÃA TOÀN, 1) LUYÊN ĐỘNG 2021 n3 LX'

Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tại Quyết định số 888/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2020 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Giấy chứng nhận số 50/2020/GCN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chứng nhận Trường Cao đẳng Lào Cai đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C.

Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa – Phó trưởng phòng Đào tạo, NCKH&HTQT