Phạm Thị Mai Lan

Giám đốc Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ

1. Làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi: Trước khi thi 30 phút, CBCT1 tiến hành gọi thí sinh vào phòng; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân; Đối với những thí sinh không có giấy tờ tùy thân, CBCT 2 cho viết giấy cam đoan và yêu cầu có xác nhận của sinh viên cùng lớp.

2. Sắp xếp chỗ ngồi: CBCT2 hướng dẫn thí sinh ngồi đúng sơ đồ chỗ ngồi.

3. Đọc quy định phòng thi: CBCT 1

4. Tiến hành đối chiếu sửa chữa sai sót các thông tin của các thí sinh: CBCT2  yêu cầu thí sinh kiểm tra các thông tin ghi trên danh sách dự thi để tiến hành sửa chữa sai sót (nếu có), ký tên xác nhận.

5. Phát phiếu làm bài và hướng dẫn cho thí sinh điền thông tin phiếu làm bài: CBCT2 tiếp nhận phiếu làm bài từ CBCT1 (đã có chữ ký của CBCT 1) và phát phiếu làm bài cho thí sinh, CBCT1 hướng dẫn viết thông tin vào phiếu làm bài. Trong khi đó, CBCT2 phối hợp cùng CBCT1 hướng dẫn và giám sát việc điền thông tin trên phiếu làm bài.

6. Kiểm tra lại thông tin thí sinh ghi trên phiếu làm bài: CBCT 2 đối chiếu thông tin trên phiếu làm bài với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh.

7. Phát đề thi: CBCT1 kiểm đếm số đề thi sau đó đưa đề thi cho CBCT2, CBCT2 phát tận tay cho thí sinh theo thứ tự số báo danh. Yêu cầu thí sinh không được tự ý lật đề thi khi chưa có hiệu lệnh của CBCT1. Khi CBCT1 ra hiệu lệnh lật đề, thí sinh tiến hành lật đề và kiểm tra đề thi. 

8. Tiến hành cho thí sinh làm bài thi: 

Phần thi nghe: CBCT1 cho thí sinh nghe thử phần nhạc dạo để thử chất lượng âm thanh. Sau đó đến đúng giờ làm bài quy định, CBCT1 công bố thời gian thi, viết thời gian lên bảng thời gian rồi bật file âm thanh nghe. Kết thúc phần thi nghe, CBCT1 thông báo cho thí sinh thời gian hoàn thành phần đáp án.

9. Các phần thi đọc hiểu- viết: Sau khi nghe xong, CBCT1 thông báo thời gian làm bài của phần thi đọc hiểu, viết và ghi lên bảng. CBCT2 thực hiện nhiệm vụ giám sát quá trình thí sinh làm các phần thi nghe, đọc hiểu và viết của thí sinh từ dưới cuối phòng thi trở lên. CBCT 1 thực hiện giám sát quá trình thí sinh làm bài thi từ các phần thi đọc hiểu, viết từ phía trên phòng thi trở xuống. 

 10. Thu bài:

- Hết thời gian làm bài, CBCT1 yêu cầu thí sinh dừng bút, úp phiếu làm bài xuống và ngồi yên tại chỗ. CBCT2 tiến hành thu lại phiếu làm bài và đề thi, giấy nháp. Trong quá trình thu phiếu làm bài, đề thi, giấy nháp CBCT2 kiểm tra thông tin cá nhân đối chiếu với phiếu trả lời tránh trường hợp thí sinh đánh tráo bài thi, đồng thời cho thí sinh ký nộp bài.

     - CBCT1 và CBCT2 kiểm đếm lại phiếu làm bài và đề thi.

11. Nhắc nhở thí sinh trước khi ra về:

- CBCT1 nhắc thí sinh lịch thi vấn đáp vào buổi chiều.  

- Cho phép thí sinh lần lượt rời khỏi phòng thi.

12. Hoàn thiện giấy tờ, thủ tục liên quan: CBCT1, CBCT2 hoàn thiện biên bản phòng thi; nộp lại các tài liệu liên quan cho thư ký; giám sát quá trình sao lưu phiếu làm bài gốc; tiến hành niêm phong đóng gói 02 túi tài liệu làm bài thi gồm túi phiếu làm bài gốc và túi phiếu làm bài photo.


 

          Dưới đây là hình ảnh thí sinh đang thi đọc hiểu, viết tiếng Anh