Nguyễn Thị Hải Lý

 

Thực hiện Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 25/3/2021; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 25/3/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Lào Cai về việc giám sát và thành lập tổ giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị; Quy định 28-QĐ/TU ngày 28/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai với 7/7 chi bộ trực thuộc và việc khắc phục kết quả kiểm tra toàn diện đối với chi bộ 2, chi bộ 3 theo Thông báo kết luận số 10 và 11 ngày 17/11/2020, sáng ngày 02/4/2021, tại phòng họp Trụ sở chính, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức họp triển khai Quyết định và kế hoạch giám sát, thống nhất lịch trình giám sát do đồng chí Trần Xuân Trường – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, tổ trưởng tổ giám sát chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên UBKT và các đồng chí trong cấp ủy 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường. 

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp 

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Trường – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - tổ trưởng tổ giám sát đã thông qua Quyết định giám sát, thành lập tổ giám sát và kế hoạch, lịch giám sát, quán triệt đối tượng mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thời hiệu giám sát, phân công nhiệm vụ giám sát... Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Xuân Trường phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các thành viên được phân công nhiệm vụ tiến hành giám sát làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, đại diện cấp ủy các chi bộ cung cấp tài liệu, sổ sách và báo cáo tự giám sát theo yêu cầu, phối hợp với tổ giám sát thực hiện đúng lịch trình giám sát đã thống nhất./.