Nguyễn Thị Hải Lý

Thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sẽ tiến hành thanh tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có trường Cao đẳng Lào Cai. Chiều ngày 25/3/2021, tại phòng họp Trụ sở chính, Nhà trường đã tổ chức họp về việc chuẩn bị cho công tác thanh tra của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp do đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh - Phó hiệu trưởng chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, lãnh đạo, viên chức phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. 

 

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp về chuẩn bị cho công tác thanh tra của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, báo cáo việc tự kiểm tra, rà soát của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị phải thúc đẩy công tác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phục vụ công tác thanh tra, trong đó tập trung vào các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ theo các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Giao Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tự kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình gửi báo cáo về phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo chậm nhất ngày 30/3/2021 để tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị báo cáo Lãnh đạo trường./.