Trần Viết Ngọc

Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Ngày 28/01/2021, tại trụ sở Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai. Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thạch Hưng – Phó trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai, đại diện Lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong khối thi đua Văn hóa – Xã Hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh – Quyền Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Qua tổ chức các phong trào hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của khối. Tạo nên sức mạnh, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2020.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tổng kết đánh giá kết quả triển khai các phong trào thi đua của các đơn vị trong khối. Các đơn vị đã chủ động triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo công chức, viên chức và người lao động, đã đạt được nhiều kết quả cao. Công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo các đơn vị trong Khối quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của các đơn vị đã có sự cải tiến rõ nét, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức, viên chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị đánh giá cao vai trò của Trưởng khối thi đua trong việc vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phân tích những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thạch Hưng – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai đã phát biểu và có những đánh giá cao việc tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt Khối đã có nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Trong năm 2021, Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị Khối tiếp tục triển khai tốt, hiệu quả phong trào thi đua và có nhiều đổi mới trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong thời gian tới mỗi đơn vị trong Khối triển khai tốt các nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, phát huy những truyền thống, thành tích đã có, vượt khó, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất suy tôn Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Lào Cai – Đơn vị Trưởng khối là đơn vị xuất sắc tiêu biểu, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi đua năm 2020. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 7 tập thể và 01 cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2020.

Phong trào thi đua năm 2020 khép lại với nhiều thành công rực rỡ, để tiếp tục lãnh đạo và triển khai các phong trào thi đua năm 2021. Trưởng khối thi đua năm 2020 đã tiến hành bàn giao chức vụ Trưởng khối thi đua năm 2021 cho Trường Cao đẳng Lào Cai; đơn vị Phó trưởng khối là Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

 

Để phát huy những thành quả đã đạt được năm 2020 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 với mục tiêu thông qua các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm, 02 lĩnh vực đột phá, 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của trào thi đua yêu nước năm 2021. Trường Cao đẳng Lào Cai, đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2021 đã phát động và triển khai ký giao ước thi đua đối với 8 đơn vị trong khối thi đua.

 

Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng của Khối thi đua được khẳng định là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Khối. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã thành công tốt đẹp./.


Một số hình ảnh tại Hội nghị: