Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CĐLC ngày 15/01/2021 của trường Cao đẳng Lào Cai về việc nâng cao năng lực của giảng viên trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên. Sáng ngày 29/01/2021, Phòng Thanh tra khảo thí và Bảo đảm chất lượng đào tạo chủ trì tiến hành tập huấn cho tổng số 40 giáo viên, giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật và khoa Y dược tại phòng D201 (Trụ sở chính).

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Quang Tĩnh – Phó Hiệu trưởng, Giảng viên lớp tập huấn cho biết: mục tiêu của việc mở lớp tập huấn là nhằm đảm đảo 100% giáo viên, giảng viên hiểu và thực hiện đúng quy chế Quản lý và tổ chức thi, kiểm tra, đặc biệt là các điểm mới trong Quy chế. Toàn bộ các trợ lý khoa, giảng viên trong Nhà trường có nghiệp vụ, kỹ năng tốt về công tác tổ chức thi, kiểm tra cũng như làm ngân hàng đề thi, bộ công cụ lượng giá người học. Đưa công tác thi, kiểm tra của Nhà trường đảm bảo chất lượng, khách quan, giảm thiểu các sai sót trong quá trình tổ chức và quản lý thi, kiểm tra.

Nhà giáo khoa Y – Dược và khoa Văn hóa – Nghệ thuật tham gia lớp tập huấn

           Do tình hình của dịch Covid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, vì vậy ban tổ chức lớp tập huấn yêu cầu tất cả các thành viên khi tham gia phải thực hiện đầy đủ phương pháp phòng dịch như xịt khuẩn tay, đeo khẩu trang trong lớp học.

            Lớp tập huấn đầu tiên kết thúc, các giáo viên, giảng viên đã nắm được những điểm mới trong Quy chế 1440 so với Quy chế 98 đã được ban hành; những tiêu chuẩn của việc xây dựng ngân hàng đề thi, đề thi thực hành kết thúc môn học/mô đun và thi tốt nghiệp.

Theo Kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021 cho tất cả các giáo viên, giảng viên các khoa chuyên môn trong trường.

                                                                                                Người viết

                                                                      Phạm Thùy Linh – Phòng TTKT&ĐBCLĐT