Nông Thị Lụa

Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Trường Cao đẳng Lào Cai, phòng Tổ chức Hành chính -  đơn vị tham mưu giúp việc Nhà trường về công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra công tác lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ năm 2020 đối với 17/19 phòng, khoa, trung tâm từ ngày 11/01 – 14/01/2021.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá một số đơn vị thực hiện tốt công tác lập, lưu trữ hồ sơ, phân loại rõ từng nội dung công việc, điển hình có: phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính, khoa Khoa học cơ bản pháp lý – Hành chính, khoa Y – Dược, trung tâm Đào tạo Biểu diễn Nghệ thuật, trung tâm Đào tạo Hán ngữ. Các đơn vị còn lại cũng đã chỉnh lý sơ bộ hồ sơ và đưa vào cặp 3 dây, hộp. Trong quá trình phối hợp kiểm tra, viên chức văn thư, lưu trữ đã giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các phòng, khoa, trung tâm lập hồ sơ khoa học, dễ tra tìm. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong những năm tới rất cần sự quan tâm của lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và của cá nhân trực tiếp lập hồ sơ.

Một số hình ảnh trong quá trình kiểm tra, đánh giá việc lập hồ sơ tại các phòng, khoa, trung tâm

Hướng dẫn lập hồ sơ tại đơn vị

Hồ sơ chỉnh lý sơ bộ, đưa vào cặp ba dây

 

Hồ sơ đã chỉnh lý hoàn chỉnh