Trần Viết Ngọc

Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Trường Cao đẳng Lào Cai đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Nhà trường luôn tích cực phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, các lực lượng công an trên địa bàn đóng quân trong công tác phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Những năm qua, Nhà trường luôn kịp thời chỉ đạo các tổ chức nòng cốt chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và HSSV về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, phối hợp với Công an các Phường nơi đặt địa điểm đào tạo ngăn chặn một số vụ việc do đối tượng ngoài trường đến gây rối, kịp thời không để có sự vụ nghiêm trọng về ANTT xảy ra. Đặc biệt, Nhà trường đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và Công an các phường thành lập các mô hình Cụm ANLK để tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo thường xuyên tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự:

- Năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai (cũ) đã phối hợp với UBND và Công an phường Nam Cường thành lập mô hình Cụm ANLK

- Năm 2017, Trường Cao đẳng Lào Cai đã phối hợp với Phường Bắc Cường, Trường THPT Chuyên Lào Cai, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thành lập Cụm ANLK Cơ quan – Trường – Phường.

- Năm 2020, Nhà trường đã phối hợp với Phường Bình Minh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai thành lập Cụm ANLK số 3.

Ngoài các mô hình liên kết với các cơ quan, đơn vị, công an địa phương. Hiện tại, Nhà trường đang duy trì các mô hình nội bộ như: Ban Quản lý Ký túc xá với 8 thành viên; Đội thanh niên tự quản khu nội trú với 25 thành viên; đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 35 thành viên; trung đội Tự vệ với 21 thành viên. Nhờ duy trì tốt hoạt động của các mô hình trên, công tác đảm bảo an ninh trật tự của nhà trường được duy trì thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, Trường Cao đẳng Lào Cai đã vinh dự được Bộ Công an Tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020; 01 cá nhân phụ trách công tác Quốc phòng - An ninh được Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố Quốc phòng - An ninh vững chắc” giai đoàn 2016 - 2020.

 

 

          Trường Cao đẳng Lào Cai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an