parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg moncler hombre moncler rebajas
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Nguyễn Thị Hải Lý

 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN); nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của các Phòng, Khoa, Trung tâm; triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, tiêu cực; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN, lãng phí trong thời gian tới, để củng cố, tăng cường nhận thức, hành động, niềm tin của viên chức, người lao động và học sinh sinh viên đối với Đảng,

Nhà nước trong công tác PCTN, thực hiện công tác PCTN có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Thực hiện kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác PCTN năm 2021, Trường Cao đẳng Lào Cai xây dựng Kế hoạch số 05/KH-CĐLC ngày 08/01/2020 đề ra các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tới toàn thể viên chức, người lao động học sinh sinh viên, lấy công tác phòng ngừa tham nhũng là chủ yếu với các giải pháp về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, tiến hành tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nỗi bộ gắn với đấu tranh PCTN, kiểm soát xung đột lợi ích, xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập khi có hướng dẫn của cấp trên... Bên cạnh đó, Nhà trường cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đã ban hành./.

 

  Ảnh: Đăng tải trên phần mềm quản lý văn bản - một trong những hình thức công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà trường