parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg moncler hombre moncler rebajas
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG – MỘT BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

Xây dựng Đảng

 

Việc tiếp cận, triển khai Nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên (GV) theo hướng Nghiên cứu khoa học ứng dụng (NCKHƯD) - một biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trương CĐLC là sự cần thiết và đúng đắn.

Bài viết của tác giả đề cập đến: Khái niệm, sự cần thiết của việc triển khai NCKH theo hướng NCKHƯD tại trường CĐLC, chu trình, quy trình NCKHƯD.

 

  1. Sự cần thiết của NCKHƯD tại trường CĐLC

- Đơn giản, chất lượng, GV dễ dàng thực hiện nhiệm vụ NCKH của năm học với khoảng thời gian ngắn 04 –0 8 tuần.

- Các hoạt động dạy học, giáo dục được xem xét, tìm hiểu từ đó phát hiện ra các vấn đề trong dạy học, giáo dục tại trường.

- Các tác động, can thiệp được đưa ra và ứng dụng ngay lập tức.

- Hiện trạng giáo dục, đào tạo được thay đổi, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên.

- Phát triển ở giảng viên (GV) tư duy hệ thống và cách giải quyết vấn đề chuyên nghiệp phục vụ cho việc cải thiện nhà trường.

- Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định chuyên môn một cách chính xác.

- Khuyến khích GV nhìn lại quá trình và tự đánh giá.

- Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn củaGV. Thúc đẩy tính sáng tạo, tính phê phán trong việc tiếp nhận chương trình giáo dục, đào tạo mới.

 

  1. Nghiên cứu khoa học ứng dụng

2.1. Khái niệm: Là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp và đánh giá ảnh hưởng của nó.

2.2. Chu trình NCƯD gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng.

 

 

- Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.

- Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học.

- Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.

* Kết thúc một NCƯD này khởi đầu một NCƯD mới.

Vì vậy, quá trình dạy học/giáo dục luôn luôn có cơ hội cải thiện

 

 

2.3. Quy trình NCKHƯD

Thực hiện thống nhất 7 bước sau:

 

Bước

Thao tác tư duy/ hoạt động

1. Bối cảnh hiện tại (Hiện trạng)

 

Phát hiện những hạn chế của thực trạng trong dạy học, quản lý và các hoạt động khác của trường:

1.1. Mô tả vấn đề trong dạy học, quản lý hoặc hoạt động hiện tại của nhà trường

1.2. Liệt kê các nguyên nhân gây ra vấn đề (hạn chế).

1.3. Lựa chọn một nguyên nhân cơ bản muốn thay đổi

2. Giải pháp thay thế

Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế cho việc làm hiện tại và liên hệ với các thực tiễn giáo dục đã được thực hiện thành công để có thể áp dụng vào tình huống thực tại (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công).

2.1. Tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu

2.2. Thiết kế giải pháp thay thế

2.3. Mô tả quy trình và khung thời gian thực hiện giải pháp thay thế

3. Vấn đề nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết nghiên cứu.

4. Thiết kế

Thiết kế các mô hình thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị để phân tích: quyết định chọn nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.

- Chọn quy mô học sinh, sinh viên:

- Khảo sát trình độ và các yếu tố liên quan đến nghiên cứu

- Chọn nhóm thực nghiệm, đối chứng

- Lựa chọn 1/5 thiết kế nghiên cứu phù hợp

- Lựa chon cơ sở xác định giá trị của dữ liệu

- Thời gian thu thập dữ liệu

 

5. Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu dựa vào vấn đề và thiết kế nghiên cứu

5.1. Nội dung dữ liệu thu thập:

Nhận thức, kiến thức; hành vi, kỹ năng; thái độ…

5.2. Sử dụng công cụ đo:

-  Bài kiểm tra thông thường hay thiết kế đặc biệt

- Thang mức độ; bảng kiểm quan sát

- Thang đo thái độ của Likert

5.3. Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu (Kiểm tra nhiều lần; Sử dụng các dạng đề tương đương; chia đôi dữ liệu và sử dụng công thức Spearman-Brown).

5.4. Kiểm chứng độ giá trị (Độ giá trị nội dung; độ giá trị đồng quy; độ giá trị dự báo).

 

6. Phân tích dữ liệu

Sử dụng các công cụ thống kê để phân tích, lí giải, trả lời vấn đề nghiên cứu.

6.1. Mô tả dữ liệu

6.2. Lựa chọn phép kiểm chứng phù hợp:

- T-Test độc lập

- T-Test theo cặp

- Mức độ ảnh hưởng

- Khi bình phương

- Hệ số tương quan

7. Kết quả

Đưa ra câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu.

Khẳng định các kết quả và đưa ra các khuyến nghị

         

* Bài viết kỳ sau: Cách thức triển khai các hoạt động trong NCKHƯD của GV trường CĐLC.

                                               

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Soh, K. C., Chris, T., (2008). Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học ứng dụng của dự án Việt - Bỉ.
  2. Nguyễn, T Q., Nguyễn, T.B, H (2016). Giáo dục học, Nhà xuất bản giáo dục.

 

 

ThS. Đặng Thị Thanh Thúy

GVC. Khoa Kinh tế - Du lịch

 

Xây dựng Đảng