In bài này
Chuyên mục: Tin trong trường
Lượt xem: 4964

 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giáo dục - đào tạo và khai thác hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo; Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức tập huấn Phần mềm quản lý đào tạo cho lãnh đạo, giảng viên các phòng, khoa, Trung tâm .

Phần mềm Quản lí đào tạo được xây dựng phục vụ công tác báo cáo, tổng hợp số liệu về quản lý đào tạo, được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến có độ hoạt động ổn định và bảo mật cao. Các cán bộ, giảng viên có thể nhập điểm, xem điểm, in bảng điểm, xét điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô đun, kết xuất trực tiếp cơ sở dữ liệu từ phần mềm…và các tiện ích khác. Như vậy, với việc đưa Phần mềm Quản lý đào tạo vào sử dụng, sẽ giúp cho việc quản lý đào tạo, tổng hợp hợp điểm, kết quả học tập của học sinh, sinh viên nhanh gọn hơn, khoa học hơn, thuận lợi hơn và kết nối mở rộng phạm vi ứng dụng trong các hoạt động quản lý của Nhà trường.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Đức Bình - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu cán bộ tập huấn và phụ trách phầm mềm Quản lý đào tạo triển khai đầy đủ, rõ ràng để các đồng chí cán bộ, giảng viên tham dự có thể sử dụng được thành thạo, đồng thời quán triệt cho tất cả cán bộ, giảng viên tập trung học tập nghiêm túc và có phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo, kịp thời phản ảnh các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng để hoàn thiện phần mềm.

 

 

Với việc thực hiện nội dung kế hoạch năm học về đẩy mạnh công tác “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đào tạo”, việc triển khai các phần mềm quản lý, được xác định là nội dung quan trọng để xây dựng Nhà trường trở thành trường đào tạo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực.

Cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy và quản lý thuộc các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai tham gia lớp tập huấn

Buổi khai giảng tập huấn Phần mềm quản lý đào tạo cho cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy và quản lý thuộc các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai đã diễn ra tốt đẹp và theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

 

                                      Ảnh và tin bài: Nguyễn Thị Thu Trang