Lê Thị Phương Mai

Phòng TTKT&ĐBCLĐT

Thực hiện Văn bản số 219/CKĐCL-ĐT ngày 11/10/2019 của Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp về việc triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Lào cai đã cử 02 đồng chí: Lê Thị Phương Mai – Trưởng Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng Khoa khoa học cơ bản – pháp lý – hành chính tham gia học tập từ ngày 28/10/2019 đến ngày 12/11/2019 tại Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

Tham gia khóa đào tạo này, Chúng tôi nhận thấy Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã chuẩn bị chu đáo tài liệu học tập, cơ sở vật chất phục vụ học tập đồng thời cử những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy nên lượng kiến thức, kỹ năng truyền đạt cho học viên tham gia là rất hữu ích. Kiến thức và kỹ năng học viên tích lũy được có thể  vận dụng vào triển khai công tác tự đánh giá chất lượng nhà trường cũng như có cơ hội tham gia cùng đoàn đánh giá ngoài để học tập kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. Vì vậy, 100% học viên tham gia khóa đào tạo đi học đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định của lớp học, đặc biệt rất nhiệt tình thảo luận để làm rõ những nội dung, vấn đề liên quan đến tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài giờ học và thực hành theo chương trình đào tạo, thì lớp học đã được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên mời đến thực tế, thực hành và tham gia “Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia vào dự thảo báo cáo đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2019”. Buổi thực tế đã bắt buộc học viên trong lớp phải vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng vừa học vào tình huống thực tế nên học viên nào cũng nỗ lực, tích cực nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến đối với công tác tự đánh giá của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, qua đó giúp Trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tốt hơn.

Qua việc tham gia lớp học này, chúng tôi đề xuất một số vấn đề sau:

- Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo chủ trì tổ chức tập huấn kỹ năng xác định nhiệm vụ phải thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn đánh giá; kỹ năng thu thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chương trình đào tạo;

- Nhà trường tiếp tục cử cán bộ, nhà giáo tham gia các khóa đào tạo về thực hiện tự đánh giá (nếu có), trong đó ưu tiên là vị trí trưởng các phòng, khoa, trung tâm;

- Cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tương tự, đồng thời nên bổ sung thêm nội dung thực tế tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tăng tính hiệu quả ngay lập tức lợi ích của lớp học.

Một số hình ảnh của lớp học

Học viên chăm chú nghiên cứu lý thuyết và là bài tập độc lập

 

Các nhóm tích cực thực hiện chuẩn bị nội dung thảo luận theo chủ đề

Thực hành trình bày bảo vệ quan điểm đánh giá rất sôi nổi

Lớp học đóng vai đoàn đánh giá ngoài thực tế tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Thực hành khảo sát cơ sở vật chất 

Tham gia Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia vào dự thảo báo cáo đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm 2019 

 Các học viên tích cực chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi Hội thảo