parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg moncler hombre moncler rebajas
XÂY DỰNG, CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

Ths. Nguyễn Thị Phương Thủy

PTP. ĐT, NCKH&HTQT

         Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

          Sự ra đời của các văn kiện, tài liệu của UNESCO về bốn trụ cột của giáo dục thế giới thế kỷ XXI. Đó là: Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định bản thân. Giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển những năng lực của người học đã và đang trở thành một xu thế tất yếu, phổ quát  trên thế giới. Xu hướng chung này cho phép là chuyển từ  dạy học "tập trung vào kiến thức" sang "tập trung vào năng lực" đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

        Một nhà trường muốn cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn hiện nay thì phải khẳng định được sự nổi trội và bứt phá về chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có chương trình đào tạo (CTĐT). CTĐT vừa là công cụ, vừa là thước đo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật của mỗi quốc gia cũng như của mỗi nhà trường. Việc xây dựng CTĐT phụ thuộc vào tầm nhìn và sứ mệnh của cơ sở giáo dục trong một giai đoạn nhất định.

       Trường Cao đẳng Lào Cai là Trường duy nhất đào tạo chính quy các trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng và liên kết đào tạo các trình độ cao hơn trong tỉnh Lào Cai với tinh thần “Nhân văn - Kỹ thuật - Hội nhập” được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong giai đoạn hiện nay. Với quy mô đào tạo gần 5000 HSSV/ năm, để khẳng định được vị thế của mình trong tỉnh và khu vực, Nhà trường xác định tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo các ngành nghề đảm bảo các mục tiêu:

+ CTĐT phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, kỹ thuật công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp; phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động;

+ Chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học, hiện đại, hệ thống thực tiễn, linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động; phân bố hợp lý thời gian giữa các khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp;

+ Nâng cao chất lượng đào tạo với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của doanh nghiệp, tiến tới hội nhập với thị trường lao động khu vực và thế giới.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch số 43/KH-CĐLC ngày 12/3/2019 Tổ chức lớp tập huấn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo và phương pháp dạy học tích hợp; Kế hoạch 113/KH-CĐLC ngày 07/6/2019 rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung, xây dựng mới chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; Kế hoạch số 135/KH-CĐLC ngày 4/7/2019 Tổ chức làm việc với chuyên gia về xây dựng, chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo... Nhà trường tổ chức các buổi Hội thảo, định hướng và các buổi làm việc với chuyên gia của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp để các khoa chuyên môn (gồm 6 khoa: Kinh tế - Du lịch; Điện - Điện tử; Cơ khí - Động lực; Nông lâm - Xây dựng; Văn hóa  - Nghệ thuật; Y – Dược) có cái nhìn tổng thể, chính xác và xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo là nhiệm vụ sống còn của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Một số hướng tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo hiện đại:

+ Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng với mục tiêu lấy người học làm trung tâm và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Những đặc trưng cơ bản của đào tạo theo tiếp cận là nghề nghiệp ứng dụng, là hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động chứ không phải là đào tạo theo những gì nhà trường có. Mục tiêu đào tạo là nhằm tăng chất lượng đào tạo giúp HSSV sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để xâm nhập thành công thị trường lao động và tồn tại, thăng tiến được trong đó. Về phía nhà trường, xây dựng CTĐT theo hướng này sẽ đáp ứng được yêu cầu phong cách học hiện đại, có tính ứng dụng cao, HSSV được trải nghiệm các hoạt động thực tiễn ở thị trường lao động. Từ đó nâng cao vị thế nhà trường thông qua đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, gắn kết với nhu cầu thị trường lao động, hội nhập với quốc tế.

+ Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận phát triển tức là kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của các cách tiếp cận truyền thống, kết hợp với xu thế phát triển của thời đại. Khi xây dựng các chương trình đào tạo theo cách tiếp cận này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm, cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy trong và ngoài trường với các nhà doanh nghiệp, đại diện cơ quan tổ chức sử dụng sản phẩm đào tạo và một số cựu HSSV thuộc ngành đào tạo. Với trí tuệ và sự tham gia tích cực của đội ngũ đông đảo đó, chương trình đào tạo mới không xa rời thực tiễn sinh động của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

+ Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận theo năng lực thực hiện tức là đào tạo phải dựa trên những tiêu chuẩn quy định cho một nghề cụ thể, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo như phương pháp đào tạo theo truyền thống. Kết quả của quá trình đào tạo đó chính là năng lực được tham chiếu theo chuẩn nghề cụ thể. Các chuẩn này chính là cơ sở để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá quá trình và kết quả đào tạo. Với cách tiếp cận đào tạo này, hoạt động đào tạo của Nhà trường đã gắn rất chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, với yêu cầu của công việc, với nhu cầu của thị trường lao động, của người sử dụng lao động.

Xây dựng CTĐT theo hướng hiện đại cần đảm bảo sự tích hợp trong đó một số môn học/mô đun chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu, mang tính chủ đạo.  Ngoài ra, cần đào tạo chuyên sâu cả về tin học và ngoại ngữ, bởi lẽ đây là hai công cụ trọng yếu để giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ và đảm bảo cho hoạt động thực hành nghề nghiệp có hiệu quả. Có như vậy, HSSV mới thích ứng được công việc của mình sau khi ra trường.

Vì vậy để nâng cao chất lượng đào tạo thì việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay của Trường Cao đẳng Lào Cai./.

 

D:\20190706_093538.jpg 

H1. Chuyên gia giải thích, hướng dẫn chi tiết các bước để xây dựng chương trình đào tạo

 D:\IMG_1562564266719_1562568733863.jpg D:\20190706_093501.jpg

H2+3. Các giảng viên trao đổi và thực hiện hoàn thiện chương trình đào tạo