Hoàng Thanh – Ban truyền thông

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Trường Cao đẳng Lào Cai giao và Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND Thị xã Sa Pa về xây dựng đội văn nghệ cơ sở tại các xã Tả Van, Bản Hồ, Ngũ Chỉ Sơn trên địa bàn thị xã Sa Pa,Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng văn hoá thị xã sapa và UBND các xã Tả Van, Bản Hồ, Ngũ Chỉ Sơn tổ chức khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự; đồng thời tư vấn cho UBND các xã lựa chọn thành viên đội văn nghệ; xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình giảng dạy chi tiết cho đội văn nghệ theo quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng đội văn nghệ cơ sở của UBND tỉnh.Sau quá trình khảo sát và lựa chọn, các xã đã thành lập được đội văn nghệ, trong đó đội văn nghệ xã Ngũ Chỉ Sơn có 28 thành viên, xã Tả Van 30 thành viên và Bản Hồ 34 thành viên.Các thành viên có độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi.Trong quá trình hoạt động, đội văn nghệ cũng khuyến khích sự tham gia của đông đảo người dân tại thôn, bản, đặc biệt là thành viên trẻ sẽ được bổ sung, nhằm duy trì và phát huy giá trị, bản sắc văn hoá của dân tộc. 

Tối ngày 04/10/2021, được sự tín nhiệm của Sở Nội vụ, Trung tâm đào tạo Hán ngữ - Trường Cao đẳng Lào Cai đã khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ tiếng Trung Quốc HSK1 dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.

                     

Công bố quyết định mở lớp

Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Sa Pa được thành lập từ năm 2015, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX Sa Pa với Trung tâm dạy nghề Sa Pa trước đây; sau khi sáp nhập Trung tâm có chức năng vừa dạy văn hoá vừa hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn thị xã Sa Pa.