Năm 2001, trung tâm giới thiệu việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được nâng cấp thành trường Công nhân kỹ thuật Lào Cai có Trụ sở làm việc tại đường Lê Ngọc Hân, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tổ chức bộ máy của nhà trường khi mới thành lập chỉ có phòng tổ chức hành chính, phòng Đào tạo và khoa Công nghiệp Xây dựng Thương mại và khoa Bộ môn chung.

Ngay từ khi được thành lập, khoa Công nghiệp Xây dựng và Thương mại là khoa chuyên ngành đầu tiên của trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo đa ngành nghề (Điện công nghiệp, Điện tử điện lạnh, Vận hành nhà máy thủy điện, Cắt gọt kim loại, Hàn, Công nghệ ô tô, Cơ điện nông thôn, sửa chữa xe gắn máy…) đa cấp trình độ (sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng).

Năm 2012, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Lào Cai, để đáp ứng được yêu cầu đào tạo và quy mô phát triển nhà trường, ngày 1/4/2013 Khoa Công nghiệp - Xây dựng - Thương mại được tách ra làm 3 khoa, là khoa Cơ khí Động Lực, Khoa Điện – Điện tử và khoa Xây dựng.

2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA KHOA

2.1. Chức năng

- Đề xuất quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo thuộc khoa

- Đề xuất xây dựng, cải tiến, điều chỉnh chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Đề xuất đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các ngành nghề đào tạo thuộc khoa

2.2. Nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường

- Lập kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm các lớp, triển khai các hoạt động nghiệp vụ công tác GVCN theo quy định hiện hành

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo – giáo dục học sinh

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề, gắn đào tạo với kết hợp sản xuất trong lĩnh vực nghề nghiệp của khoa

- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc khoa

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung thiết bị, vật tư thực hành thực tập các ngành nghề thuộc khoa, bảo trì thiết bị dạy nghề

- Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo sự phân cấp của nhà trường

- Phối hợp với các phòng chức năng và các khoa khác để thực hiện tốt công tác của khoa và nhà trường

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

3.1. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng khoa: 01

- Phó trưởng khoa: 01

- Giảng viên: 13

- Giáo vụ: 01

3.2. Đội ngũ cán bộ giảng viên

Tổng số CBGV: 16 người (giảng viên cơ hữu: 12 người; hợp đồng lao động: 04 người)

Trình độ:

- Thạc sĩ: 07 người

- Đại học: 05 người

- Cao đẳng: 03 người

4. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

4.1. Đào tạo trình độ Cao đẳng.

+ Cao đẳng Công nghệ ô tô

+ Cao đẳng Cắt gọt kim loại

+ Cao đẳng Hàn

4.2. Đào tạo trình độ trung cấp.

+ Trung cấp Công nghệ ô tô

+ Trung cấp Cắt gọt kim loại

+ Trung cấp Hàn

+ Trung cấp Cơ điện Nông thôn

4.3. Đào tạo trình độ sơ cấp:

+ Hàn                         

+ Tiện                

+ S/c xe máy                

4.4. Đào tạo nâng bậc thợ

+ Tiện                                

+ Hàn

+ Lắp đặt đường ống nước

+ Sửa chữa ô tô

5. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TỪ 2014 – 2018

 

TT

Năm

Tổng sô

Chuyển tiếp

Tuyển mới

Tốt nghiệp

     

TC

TC

TC

I

Năm 2014

274

 

127

36

111

 

21

1

Công nghệ ô tô

176

 

67

36

73

 

14

2

Nghề Hàn

45

 

7

 

38

 

7

3

Cơ điện nông thôn

53

 

53

       

II

Năm 2015

329

32

212

62

23

 

54

1

Công nghệ ô tô

232

32

126

62

12

 

17

2

Nghề Hàn

49

 

38

 

11

   

3

Cơ điện nông thôn

48

 

48

     

37

III

Năm 2016

405

86

141

82

96

 

19

1

Công nghệ ô tô

343

86

103

82

72

 

19

2

Nghề Hàn

62

 

38

 

24

   

IV

Năm 2017

596

144

189

74

189

23

40

1

Công nghệ ô tô

446

144

138

74

90

23

24

2

Nghề Hàn

126

 

51

 

75

 

16

3

Nghề Cắt Gọt kim loại

24

     

24

   

V

Năm 2018

558

157

259

40

102

 

9

1

Công nghệ ô tô

363

157

146

40

20

 

4

2

Nghề Hàn

176

 

94

 

82

 

5

3

Nghề Cắt Gọt kim loại

19

 

19

       

6. CÁC HOẠT ĐỌNG NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

- Tham gia hoạt động hội giảng cấp tỉnh hàng năm

- Tổ chức ôn luyện cho HSSV tham gia hội thi tay nghề cấp tỉnh

- Thực hiện nghiên cứu khoa học: xây dựng chương trình đào tạo; giáo trình nội bộ; tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà trường.

- Xây dựng mô hình, thiết bị dạy học tự làm tham gia các hội thi các cấp, các ngành tổ chức.

- Hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo và chuyển giao công nghệ: Tốc chức cho HSSV thực tập tại các doanh nghiệp; tham gia tổ chức thi nâng bậc các CBCVN và người lao động các doanh nghiệp.

7. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC GIAI ĐOẠN

- Liên tục từ năm 2013 đến năm 2016, Khoa được Nhà trường tặng Giấy khen Tập thể Lao động tiên tiến.

  • Năm 2016: Đạt giải khuyến khích tại Hội thi tiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 5 được Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề tặng giấy khen.
  • Năm 2016: Tham gia hội thi thiết bị tự làm đạt giải nhì cấp thành phố và giải ba cấp tỉnh. được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen.
  • Năm 2017: Được chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Bằng khen về thành tích “Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”

 

 

 

 

 

 

8. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Tập thể khoa Cơ khí – Động lực

 

 

 

Giờ học thực hành sửa chữa ô tô

 

  

Giờ học thực hành cắt gọt kim loại

 

Sản phẩm nghề Hàn

 

Tham gia hội thi thiết bị tự làm cấp trường

 Lễ bế giảng vào trao bằng tốt nghiệp lớp cao đẳng công nghệ ô tô