Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Lào Cai (Tên tiếng Anh: Lao Cai Center for Informatics and Foreign Languages -  Tên viết tắt: LC CIFL, được thành lập tại quyết định số 01-CĐCĐ ngày 09/01/2012 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai trước đây) là đơn vị chức năng thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai, hoạt động theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của nhà trường.

- Trụ sở: Cơ sở 1 Trường cao đẳng Lào Cai (Phố Châu Úy, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai- Trường Cao đẳng Cộng đồng cũ)

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. Bộ máy của Trung tâm

 

  1. Ban giám đốc

Stt

Họ tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận

Điện thoại

1

Phạm Thị Mai Lan

Giám đốc

Ths. Quản lý Giáo dục, ĐHSP Anh

Cao cấp

0942 428 602

2

Hán Thị Huệ

Phó Giám đốc

Ths. Giáo dục quốc tế Hán ngữ

Trung cấp

0982 366 061

3

Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

Ths. Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Công nghệ Thông tin;

Cao cấp

0918 921 157

 

  1. Các giảng viên, nhân viên của Trung tâm

Stt

Họ tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thúy Linh

Giảng viên

ĐHSP Tin

0978 380 148

2

Phạm Khắc Xứng

Giảng viên

ĐHSP Toán –Tin

0919 661 480

3

Đỗ Mạnh Dũng

Kỹ thuật viên

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

0919 288 007

4

Vũ Thanh Thủy

Giảng viên

Ths. Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh;

ĐH ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh

0988 614 029

5

Phạm Thị Kim Oanh

Giảng viên

ĐHSP Anh

0868 505 676

6

Phạm Thị Hòa

Giảng viên

ĐHSP Anh

0972 888 707

7

Trịnh Thị Thu Hằng

Giảng viên

ĐHSP Anh

0912 181 280

 

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

1.Vị trí

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của thống giáo dục quốc dân.

Trung tâm là cơ sở sự nghiệp giáo dục thuộc loại hình cơ sở phục vụ đào tạo, đồng thời tổ chức nghiên cứu và phát triển, có vị trí tương đương như các phòng, khoa khác của nhà trường. Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp về tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Lào Cai.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng.

  1. Chức năng

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học và ngoại ngữ, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường và người học có nhu cầu.

  1. Nhiệm vụ

3.1 Đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học và ngoại ngữ theo chương trình chuẩn năng lực sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và chuẩn năng lực sử dụng ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

a, Tiếng Anh:

- Tiếng Anh tăng cường cho HSSV

- Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

- Tiếng Anh dành cho trẻ em theo chủ đề

- Tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em

- Tiếng Anh dành cho lái xe

- Tiếng Anh dành cho nhân viên khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch

b,Tiếng Trung:

- Tiếng Trung giao tiếp

- Tiếng Trung Quốc cấp tốc

- Tiếng Trung dành cho nhân viên khách sạn

- Tiếng Trung dành cho trẻ em

c,Tin học:

- Tin học cơ bản

- Thiết kế và quản trị website

d, Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (là các giáo viên, trợ giảng tiếng Anh, tiếng Trung của nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu).

 

3.2. Sát hạch, cấp chứng nhận/ chứng chỉ

- Tổ chức sát hạch năng lực tin học, ngoại ngữ và cấp chứng nhận/chứng chỉ cho học sinh, sinh viên đáp ứng quy định chuẩn kiến thức và yêu cầu năng lực tối thiểu đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng theo Khung trình độ quốc gia tại Quyết định số 1982/QĐ-Ttg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành cho cán bộ, công chức viên chức và các đối tượng lao động khác trong xã hội.

- Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước có đủ điều kiện theo quy định để đào tạo và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.

3.3  Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin trong và ngoài nhà trường.

3.4 Chủ trì các chương trình tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường;

3.5 Chủ trì tổ chức các dịch vụ có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cung cấp, cài đặt phần mềm, sửa chữa máy tính và thiết bị văn phòng; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tin học…;

Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết hợp tác được thành lập theo Quyết định số 607/QĐ-CĐLC ngày 25/12/2018 của Trường Cao đẳng Lào Cai. Trung tâm là đơn vị trực thuộc nhà trường, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu; có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và liên kết hợp tác.

  1. Tổ chức bộ máy, đội ngũ

- Về tổ chức, nhân sự: Trung tâm có 12 người; Trong đó có: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 08 viên chức.

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 05; Đại học: 09.

- Về trình độ LLCT: Cao cấp: 02; Trung cấp: 03.

- Số lượng Đảng viên: 10/12 đ/c;

- Số người dân tộc thiểu số: 02; người dân tộc thiểu số là nữ: 02.

- Cơ cấu nữ: 04/12.

- Độ tuổi trung bình: 39; người cao tuổi nhất: 54; người ít tuổi nhất: 33;

  1. Chức năng, nhiệm vụ
  2. Chức năng

Trung tâm tuyển sinh và liên kết hợp tác là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các nội dung công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho người học

Trung tâm được sử dụng con dấu của trường để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm có giám đốc, phó giám đốc, cán bộ kỹ thuật, giáo viên, nhân viên. Chức danh giám đốc và phó giám đốc do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định.

  1. Nhiệm vụ

* Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện.

* Công tác tuyển sinh

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh;

- Lập kế hoạch tuyển sinh dài hạn, 5 năm và hàng năm. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh có hiệu quả;

- Chủ trì xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm ở tất cả các hệ đào tạo, các ngành, trình độ đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo tất cả các cấp trình độ (bao gồm cả trình độ Đại học và sau đại học) phù hợp với tình hình nhà trường, nhu cầu xã hội.

- Đề xuất với Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc để thực hiện công tác tuyển sinh. Thường trực Hội đồng tuyển sinh;

- Thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh, tiếp nhận, rà soát hồ sơ đăng ký học nghề của người học, lập phương án thi tuyển, xét tuyển, quyết định trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh và Hiệu trưởng xét duyệt theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo NCKH&HTQT đề xuất quy hoạch, bổ sung, phát triển mã ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đề xuất ngành nghề liên kết đào tạo:

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tuyển sinh. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định hiện hành.

* Liên kết hợp tác

- Chủ trì xây dựng kế hoạch liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện công tác tuyển sinh;

- Phối hợp với các Phòng, khoa trong trường tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo, hợp đồng đặt hàng đào tạo; tuyển dụng lao động đối với HSSV nhà trường;

- Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức Ngày hội việc làm để tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên;

* Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.