Khoa Khoa học cơ bản – Pháp lý – Hành chính tiền thân là Khoa Khoa học cơ bản ra đời cùng với sự phát triển của Trường Cao đẳng Lào Cai, được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Y tế Lào Cai, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai. Khi mới thành lập Khoa Khoa học cơ bản có tổng số là 08 cán bộ, giáo viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, với tổng số 31 cán bộ, giảng viên.

1/ Chức năng, nhiệm vụ:

Với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý tổ chức giảng dạy các môn học chung (Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục QP – AN, Tin học, Ngoại ngữ) cho tất cả các nghề trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Tổ chức giảng dạy 3 mã ngành: Dịch vụ Pháp lý (hệ đào tạo trung cấp) chính quy và vừa học vừa làm; Văn thư hành chính hệ đào tạo Trung cấp  và Cao đẳng; Tin học ứng dụng và tổ chức giảng dạy các môn văn hoá bổ trợ cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở. Quản lý đội ngũ giảng viên giảng dạy thuộc Khoa, Học sinh sinh viên các lớp chủ nhiệm và cơ sở vật chất của các môn học để phục vụ công tác đào tạo của nhà trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở và phối hợp với các phòng chức năng tìm kiếm, giới thiệu các cơ sở có việc làm cho học sinh, sinh viên.

(Có bản giới thiệu về nghề kèm theo)

2/ Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

Hiện nay, Khoa được biên chế với tổng số 31 giảng viên. Nam: 05;  Nữ: 26. Trong đó có 01 Trưởng khoa, 03 Phó Trưởng khoa và 27 giảng viên đạt trình độ chuẩn về giảng viên dạy nghề

Chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn giảng dạy các đ/c cán bộ giảng viên thuộc các phòng, khoa trong Trường.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, để thuận tiện cho việc quản lý về mặt chuyên môn Khoa đã  chia thành 03 tổ chuyên môn là:

 - Tổ Các bộ môn chung (Chính trị, GDTC, GDQP – AN, Văn hóa): 12 giảng viên;

- Tổ Ngoại ngữ - Tin học: 13 giảng viên;

- Tổ Hành chính – Pháp lý: 06 giảng viên

Về trình độ chuyên môn: 100% các đ/c giảng viên đều có trình độ Đại học trở lên. Trong đó: Thạc sỹ: 11; Đại học: 20.

Hàng năm, Khoa đều có kế hoạch bố trí cho các giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo định hướng phát triển của nhà trường.

3/ Kết quả đào tạo:

        Từ năm 2014 đến nay đã đào tạo được tổng số 976 học sinh, sinh viên ngành Pháp lý và Văn thư hành chính và các môn học chung hệ Trung cấp và Cao đẳng của tất cả các ngành nghề đào tạo của nhà trường.

4/ Hoạt động nổi bật:

Là một trong những khoa tích cực trong công tác thi đua dạy tốt, học tốt, học lý thuyết gắn liền với thực tiễn và đề ra các biện pháp quản lý giáo dục học sinh, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đưa thành tích của Nhà trường ngày càng đi lên.

 Khoa Khoa học cơ bản đã có những cá nhân làm nòng cốt trong các tổ chức Đoàn thể của Nhà trường với tinh thần và trách nhiệm cao đã tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Khoa đã có rất nhiều sáng kiến trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên. Trong đó tiêu biểu là sáng kiến kinh nghiệm về: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn Chính trị; Vận dụng tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV trong nhà trường; Các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt để áp dụng cho các lớp trong Trường đã mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên cá biệt trong nhà trường.

5/ Thành tích đã đạt được của Khoa:

Giảng viên của Khoa đều đạt giải cao qua các kỳ hội giảng cấp Trường, cấp Tỉnh: 02 giải khuyến khích, 02 giải nhì Hội giảng giáo viên cấp Tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, xây dựng một tập thể vững mạnh cả về phẩm chất đạo đức và năng lực làm việc, sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ ngày thành lập đến nay các năm khoa đều đạt tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2017 – 2018 ứng với tiêu chuẩn và những thành tích đã đạt được khoa đã đạt tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen.

                                                                TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                         Nguyễn Thị Phượng