Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Chi bộ Trường Trung học Y tế Lào Cai và Đảng bộ Trường Cao Lào Cai (tại Quyết định số 1635-QĐ/ĐUK ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). Hiện tại, Đảng bộ có 07 chi bộ trực thuộc, với tổng số 167 đảng viên, trong đó nam: 68 đảng viên; nữ: 99 đảng viên. Trình độ chuyên môn: tiến sỹ: 01 đ/c; thạc sĩ có 66 đ/c; đại học: 89 đ/c; cao đẳng: 01 đ/c; trung cấp: 03đ/c; công nhân kỹ thuật: 7 đ/c.

Đảng ủy trường Cao đẳng Lào Cai nhiệm kỳ 2017-2020 do BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quyết định thành lập, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ và đơn vị vững mạnh.

* Danh sách UVBCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai

 

STT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ/Đơn vị

Ghi chú

1

Hoàng Quang Đạt

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

 

2

Trần Xuân Trường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

3

Nông Ngọc Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

4

Phạm Đức Bình

UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

5

Đỗ Văn Chung

UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

6

Nguyễn Trung Kiên

UVBCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng

 

7

Nguyễn Quang Tĩnh

UVBCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng

 

8

Phùng Văn Cảnh

UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

 

9

Nguyễn Thị Kim Nhung

UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Đào tạo NCKH & HTQT

 

10

Lương Ngọc Hoàn

UVBCH Đảng bộ, Giám đốc TT Tuyển sinh và Liên kết hợp tác

 

11

Nguyễn Thị Anh Đào

UVBCH Đảng bộ, Trưởng khoa Điện - Điện tử

 

12

Nguyễn Thị Lan Anh

UV BCH Đảng bộ, Trưởng khoa Nông lâm - Xây dựng

 

13

Lê Thị Phương Mai

UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

 

14

Phạm Thị Mai Lan

UV BCH Đảng bộ, Giám đốc trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

 

15

Nguyễn Ngọc Huy

UVBCH Đảng bộ, Phó trưởng phòng Đào tạo NCKH & HTQT