parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg moncler hombre moncler rebajas
Chính sách và mục tiêu chất lượng

Xây dựng Đảng 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

            Lãnh đạo, viên chức, nhà giáo Trường Cao đẳng Lào Cai cam kết:

1/ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động, phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và hội nhập quốc tế.

2/ Không ngừng cải tiến công tác quản lý; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ; xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng của nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo.    

3/ Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhà giáo đạt/vượt chuẩn chức danh nghề nghiệp.

4/ Thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, phương pháp dạy học.

5/ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đào tạo.

6/ Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tiếp cận công nghệ và dịch vụ đào tạo tiên tiến; mở rộng, duy trì quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tạo cơ hội việc làm cho người học và cơ hội tiếp cận nguồn lao động cho nhà tuyển dụng.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Quang Đạt


 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

 1/ 80% giảng viên trong toàn trường đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2/ 100% chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.

3/ Hoàn thành 100% tổng chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng.

4/ 90%

5/ 100% môn học có giáo trình, đề cương bài giảng, trong đó trên 80% giáo trình nội bộ được biên soạn chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung.

6/ 100% trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch; 95% cơ sở vật chất đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác đào tạo.

7/ Liên kết, duy trì hợp tác với ít nhất 03 đơn vị/ doanh nghiệp/ nghề đang đào tạo để phối hợp đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.

 8/ 100% HSSV được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có ít nhất 80% có việc làm đúng ngành nghề sau tốt nghiệp 01 năm.

9/ 100% chế độ, chính sách đối với người học được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

10/ Thực hiện xây dựng và vận hành 30 quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Quang Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng Đảng